Detta är Frykerud

 

Frykerud är en socken i Kils kommun. När riksväg 45 och riksväg 61 korsar varandra så är man i Frykerud. Landskapet är kuperat och innehåller sju sjöar. Efter riksväg 61 vid Klaxsjön finns en populär badplats.

I bygden finns några heltidsjordbrukare, men de flesta boende i Frykerud pendlar till jobben i de tätorter som finns runt om. Många av de små gårdarna har blivit deltidsjordbruk där familjer med hästintresse eller längtan till landet har funnit ett paradis, nästan inga hus står tomma. Större arbetsplatser saknas men många hantverkare och enmansföretag finns.

Goda kommunikationer finns då stambanan Stockholm-Oslo (där det i skrivande stund inte bedrivs någon persontrafik mellan Karlstad-Oslo) och järnvägen Kil-Torsby går genom Frykerud. Vid Fagerås bytespunkt kommer bussar till och från Arvika, Sunne, Kil och Karlstad, varav en av dem går igenom tätorten Fagerås.

Två låg- och mellanstadieskolor finns i bygden, en i Fagerås och en i Tolita. Kulturutbudet är stort med många ideella föreningar.

Under 1800-talet bodde cirka 4000 invånare i Frykerud, men mot slutet av århundradet och början av 1900-talet emigrerade nästan halva befolkningen till Amerika. Idag bor det 1730 invånare på en yta av 141 kvadratkilometer, vilket betyder 12,3 personer/kvadratkilometer.