Läs senaste numret av
    Frykposten nr 2 2021

Ansvariga utgivare: Föreningen Frykeruds Framtid

 

 

Årsmöte utomhus
13 juni kl 15:00
Frykeruds Hembygdsförening

Vi har kommit fram till att det inte är försvarbart att anordna något större evenemang på Fornminnesgården detta år heller. Det som vi ska göra är att ha vårt årsmöte som vi har bestämt till den 13 juni klockan 15.
Vi ska sitta ute så kläder efter väder behövs. Väl mött då!Följ med på kunglig vandring

Frykeruds Hembygdsförening planerar för att gå Kungsvägens sträckning genom Frykerud. Det är 13 km från Frykfors till Nyängen. Vi delar upp vandringen så att varje etapp blir ungefär 3 km. Det blir alltså 4 olika tillfällen. Takten blir maklig och vi stannar och får information om olika platser. Vi parkerar samlat och ni körs iväg till startplatsen genom vår försorg. Den som inte vill åka i någon annans bil, får själv se till att komma till starten. Ta med eget fika. Vi samlas klockan 9.00.

5 juni Frykfors – Equmeniakyrkan Fagerås: samling mitt emot stationen väster om spåren.

19 juni Equmeniakyrkan – Magnor: samling mitt emot stationen väster om spåren. Återtransport till startplatsen.

3 juli Magnor – Hembygdsgården: samling vid Hembygdsgården.

17 juli Hembygdsgården – Nyängen: samling vid Hembygdsgården. Återtransport till startplatsen

Kontaktperson: Kennet Bergsten 070 224 84 89